Opciók másoló. VIDEÓ KAMERA

Canon iR2645i DN A/3 Másoló

Azt javasoljuk, hogy kövesse azt a bevált gyakorlatot, hogy először a leltárfelvételi bizonylatot hozza létre, majd ezután könyveli a számbavételi eredményeket.

Ha kihagyja a leltárfelvételi alapbizonylat létrehozását, a rendszer automatikusan kiigazítja a készletrekordokat a készletkönyvelési bizonylat hozzáadása után.

Ha hibát követ el a számbavételi eredmények rögzítése során a készletkönyvelési bizonylatba, utólagosan manuális kiigazítással javíthatja a készletrekordokat.

opciók másoló

Utasítás vége. A számbavételi eredmények egy vagy opciók másoló leltárfelvételi bizonylat alapján két módon könyvelhetők: Másolás célba módszer: Nyisson meg egy meglévő leltárfelvételi bizonylatot, és másolja át opciók másoló új készletkönyvelési bizonylatba. További információk a Másolás célba módszer című témakörben találhatók.

opciók másoló

Másolás forrásból módszer: Nyisson meg vagy hozzon létre egy készletkönyvelési bizonylatot, és az opciók másoló másolja át egy vagy több leltárfelvételi bizonylatból. További információk a Másolás forrásból módszer című témakörben találhatók.

Másolási opciók több leltározó esetén Több leltározó esetén a másolás célba vagy a másolás forrásból módszer csak egy számbavételi eredménycsoportot másol át a készletkönyvelési bizonylatba. Ha például azt választja, hogy a csoport számbavételi eredményeit vagy egy egyedi leltározó számbavételi eredményeit könyveli, csak a megadott számbavételi eredménycsoport lesz átmásolva.

opciók másoló

A számbavételi típustól és a kiválasztott leltározóktól függően a következő másolási opciók állnak rendelkezésre: Leltározói eltérés nélküli cikkek: A rendszer csak azokat a cikkeket másolja, amelyeknél az összes számbavételi eredmény azonos. Teljes leltárba vett mennyiség: A rendszer minden cikknél a csoportos leltározók összes számbavett mennyiségének összegét másolja.

opciók másoló

Előfeltételek Ahhoz, hogy egy leltárfelvételi bizonylat adott sorának számbavételi eredményeit átmásolhassa a készletkönyvelési bizonylatba, a következő követelményeknek kell teljesülniük: A sorban bejelölte a Számbavett jelölőmezőt.

Opciók másoló másolni kívánt számbavett mennyiség eltér a rendszerben rögzített raktáron lévő mennyiségtől.

Nyissa ki a csatlakozó fedelét.

A számlálási eredmények könyvelése után Miután hozzáadta a leltárfelvételi bizonylatokon alapuló készletkönyvelési bizonylatot, a rendszer automatikusan bezárja azokat a sorokat, amelyek át lettek másolva a készletkönyvelési bizonylatba, és a sorokban lévő cikkek "zárolását feloldja". Azonban néhány sor még nyitva maradhat, mert nincs eltérés a raktáron lévő és a számbavett mennyiség között.

opciók másoló

A nyitott sorokban rögzített cikkekhez nem hozhat létre új leltárfelvételi bizonylatokat. Ugyanúgy, a nyitott sorokban opciók másoló cikkek "zárolva" maradnak, és nem rögzíthetők hozzájuk készlettranzakciók.

opciók másoló

A probléma megoldásához vissza kell térnie a leltárfelvételi alapbizonylatokhoz, és manuálisan kell lezárnia azokat. További információk a Leltárfelvétel készletkönyvelésbe történő másolásánál a számlált sorok lezárása nulla eltéréssel jelölőmező leírásánál találhatók a Bizonylat beállításai: Bizonylatonként lap című témakörben.

További információk.

Másolható vele egyetlen fájl a megadott helyre, vagy akár végtelenül sok fájl egy célkönyvtárba.

Olvassa el is