Munka az otthoni levonásoktól. A munkabérből való levonás szabályai ben - Adó Online

Levonás a munkavállaló munkabéréből

Címkék: Dr. Goda Markmunkabérből való levonás Nem egy munkáltató kapott már levelet valamelyik banktól, melyben arra kéri a bank a munkáltatót, hogy vonja le a munkavállaló bank felé fennálló tartozását a munkabérből.

Mintavételi kérelmek távoli munkához

Köteles a munkáltató eleget tenni a bank felhívásának? Van-e jogi akadálya a munkabérből való levonásnak és a tartozás átutalásának a bank számára?

munka az otthoni levonásoktól

Erről beszélgetünk dr. Goda Mark munkajogásszal. Munkajog Portál: Mit tehet a munkáltató, ha egy bank azzal keresi meg, hogy egy munkavállalója nem tett eleget a bankkal kötött kölcsönszerződésből eredő kötelezettségének, és emiatt a munkáltató a munkavállaló bank felé fennálló tartozását vonja le a munkabéréből és utalja át a banknak?

Egy egyértelműen meghatározott határidő, a fizetés nagysága a munkavállalónak a munkájához adott garancia. A gyakorlatban ez az összeg bizonyos okokból csökken. A cikk úgy véli, hogy a munkavállaló kérésére milyen bér-levonást jelent, milyen feltételek mellett lehetséges ez az eljárás. Lényeg, típusok, jogalkotási szabályozás Általában ezt a jogi intézményt az állam érdekeinek, köztük többek között a betartásának biztosítása érdekében tervezik felügyeleti szervei, a munkavállaló egyéb hitelezői, valamint a munkáltató érdekei, ha a munkavállalónak tartozása van. A munkavállaló fizetéséből származó levonások egy bizonyos monetáris levonást jelentenek bármely személycsoport számára.

Goda Mark: Az általam tapasztalt esetekben a bankok többnyire azért keresik meg a munkáltatókat, mert az adós munkavállaló az esedékes törlesztőrészletet a bank többszöri felszólítása ellenére sem egyenlítette ki. Ilyenkor a bank a kölcsönszerződés keretében tett azon munkavállalói nyilatkozatra hivatkozik, amellyel a munkavállaló hozzájárulását adta ahhoz, hogy a munkáltató a bank felhívására levonhatja a bank követelését a munkabéréből és azt átutalhatja a banknak.

Munkajog Portál: Ez így a bank részéről megalapozott eljárásnak tűnik.

Népszerű Bejegyzések

Goda Mark: Felvezetőnek csak érintőlegesen jegyzem meg, hogy eddig egyetlen olyan esettel sem találkoztam, amikor a bank hitelt érdemlően — például a munkavállaló bank felé tett nyilatkozat eredeti példányának bemutatásával — igazolta volna a munkáltató felé, hogy a munkavállaló ténylegesen tett-e ilyen nyilatkozatot.

Ennek a formai hiányosságnak viszont kevésbé munka az otthoni levonásoktól jelentősége annak fényében, hogy a munkabérből való levonásnak elsődlegesen nem ez jelenti az akadályát, sokkal inkább a munkabér védelméről szóló szigorú törvényi szabályok azok, amelyek kevés mozgásteret biztosítanak a munkáltatók számára.

Az Mt. Így a munkabérből levonni csak jogszabály vagy — a levonásmentes munkabérrészig — munka az otthoni levonásoktól határozat alapján lehet.

munka az otthoni levonásoktól

Jogszabály alapján történő levonás tipikusan a munkabért terhelő adók és járulékok, azaz a közterhek levonása. De éppenséggel a szakszervezeti tagdíj levonása a munkabérből is jogszabály alapján történik, hiszen a munkavállaló kérelmére a munkáltató — a munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességéről szóló Jogszabály vagy végrehajtható határozat hiányában pedig vagy a munkavállaló hozzájárulása alapján van munka az otthoni levonásoktól levonásnak vagy akkor, ha a követelés előlegnyújtásból ered.

Címkék: munkabérből való levonás Többször találkozhatunk azzal a téves elképzeléssel, hogy a munkáltató a munkavállaló munkaviszonyból eredő tartozását a kifizetendő munkabérből egyoldalú intézkedésével levonhatja. A munkabérből történő levonásra azonban csak törvényben meghatározott szabályok szerint van jogszerű lehetőség. A munka törvénykönyvéről szóló A munkáltató tehát csak a törvényben meghatározott esetekben intézkedhet a munkabérből történő levonás iránt. Egyébként, a jogszabályi feltételek teljesülése hiányában, levonást nem érvényesíthet abban az esetben sem, ha a munkavállalóval szemben jogos követelése pl.

E két esetben is csak a saját követelését vonhatja le a munkáltató a munkavállaló munkabéréből, és harmadik személy mint pl. Munkajog Portál: Ez értelemszerűen azt jelenti, hogy az Mt.

Goda Mark: Stratégiai ablak a bináris opciókhoz így van.

munka az otthoni levonásoktól

Azonban meglátásom szerint a bank nincs előbbre azzal, ha a munkáltató felé azt igyekszik bizonygatni, hogy a munkavállaló a munkabérből való levonáshoz megadta a hozzájárulását, mert a munkáltató a munkavállaló hozzájárulásával legfeljebb csak a saját, például kártérítési igényből eredő követelését vonhatja le.

Az említett törvényi rendelkezés harmadik fél, így akár a bank követelésének munkabérből való levonhatóságáról nem rendelkezik, vagyis arra lehetőséget nem biztosít.

Fresh articles

Ebből kifolyólag nem látok jogalapot arra, hogy a munkáltató a munkavállalóval szembeni banki követelést — a munkavállaló hozzájáruló nyilatkozata ellenére — a munkabérből levonja és azt a bank részére átutalja. Munkajog Portál: Vagyis a munkáltató nem jár el jogszerűen, ha a banki követelést a munkavállaló munkabérből levonja és azt a bank felé teljesíti?

munka az otthoni levonásoktól

Goda Mark: Amennyiben a bank csupán a kölcsönszerződésben tett munkavállalói hozzájáruló nyilatkozatra hivatkozik, akkor ez nem meríti ki a jogszabályi feltételeket. Az pedig egy teljesen másik kérdés lehet, ha a munkavállaló — például az esedékes törlesztőrészlet kiegyenlítése érdekében — a munkáltatóval szembeni bérkövetelését engedményezi a bankra. Pénzkövetelést engedményezni a levonásmentes munkabérrészig lehet.

Rovat: Munkaügyek Ez a cikk több mint egy éve került publikálásra. A cikkben szereplő információk a megjelenéskor pontosak voltak, de mára elavultak lehetnek.

Megjegyzem, hogy az engedményezés jogilag egy teljesen más irány és megoldási lehetőség, melyre viszont az általam tapasztalt esetekben nem hivatkoztak a bankok, azaz a banki követelés alapját nem a munkavállaló és a bank közötti engedményezési szerződés képezte, hanem a munkavállaló és a bank között érvényben lévő kölcsönszerződés keretében tett munkavállalói nyilatkozat a munkabérből való levonáshoz történő hozzájárulásról.

Munkajog Portál: Jelenthet-e bármilyen kockázatot a munkáltató számára, ha a bank követelését, tekintettel a hivatkozott kölcsönszerződésre és a munkavállaló ennek keretében tett hozzájáruló nyilatkozatára, mégis levonja a munkavállaló munkabéréből?

munka az otthoni levonásoktól

Goda Mark: A munkáltató a munkabérből való levonást érintő törvényi rendelkezések betartásáért kártérítési felelősséggel tartozik. Ha a munkáltató a munkavállaló munkabéréből a jogszabályi rendelkezések munka az otthoni levonásoktól von le bármilyen összeget, úgy értelemszerűen nem zárható ki, hogy a munkavállaló a munkáltatóval szemben kártérítési igénnyel él.

A munkabérből való levonásról szóló törvényi korlátokon túl véleményem szerint adatvédelmi aggályok is felmerülhetnek az ilyen esetek kapcsán. A munkavállaló hozzájárulása nélkül a munkáltató harmadik személlyel, így akár a bankkal a munkavállaló személyes adatait, például a nevét vagy akár a munkaviszony fennállásának tényét sem közölheti.

A bérek levonása a munkavállaló kérésére: az eljárás és a szabályok

Ha a munkáltató ezt a bank irányában mégis megteszi, úgy e körben is megállapítható a munkáltató felelőssége. Munkajog Portál: Köszönjük a beszélgetést. Az interjú augusztus án készült és Tilos a cikkek, egyéb tartalmak teljes vagy rövidített formában történő másolása, nyilvánossághoz közvetítése, újraközlése. Tilos továbbá a honlap tartalmát adatbázisba lementeni. A honlapon található tartalom bármely eleme csak a szerzői jog jogosultjának előzetes engedélyével használható fel.

Olvassa el is