Eurgbr eszköz előrejelzés bináris opciókhoz. A Bináris Opciós Robot 2016 Ismertetője

Címke: bitcoin

Bevezető 1. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmet, hogy a jelen dokumentum nem tartalmazza és nem tartalmazhatja valamennyi kockázatot és a pénzügyi eszközök kezelésére vonatkozó egyéb jelentős szempontok felsorolását vagy magyarázatát például: CFD befektetési eszköz, bináris opció.

hogyan lehet megtanulni kereskedni

A hirdetmény célja, hogy általánosságban megmagyarázza a kockázatok természetét, amennyiben Ön pénzügyi eszközök tisztességes és korrekt kereskedelmével foglalkozik. Díjak és adók 2. A Társaság által az ügyfél számára nyújtott szolgáltatások díjkötelesek, a díjazás elérhető a Társaság weboldalán. Mielőtt az ügyfél kereskedésbe kezd, meg kell ismernie valamennyi illetéket, jutalékot és díjat, amely az ügyfelet terheli.

Az ügyfél felelőssége, hogy a díjak esetleges változásait ellenőrizze Ha bármely díjat nem konkrét pénzösszegben, hanem például százalékos értékben vagy szerződés szerinti értékben határoznak meg, az ügyfél köteles megbizonyosodni róla, hogy ezek a díjak milyen összegűek lesznek A Társaságnak jogában áll a díjakat bármikor megváltoztatni Fennáll a veszélye annak, hogy az ügyfél bármely pénzügyi eszközzel való kereskedelmi tevékenysége adózási vagy más eurgbr eszköz előrejelzés bináris opciókhoz alá esik jogszabályi vagy a személyes körülményeiben beálló változások miatt.

A Társaság kereskedelmi árai mindig azok, melyeken a Társaság CFD-ket és bináris opciókat értékesít ügyfelei számára. Ez alapján nem felelnek meg közvetlenül a valós idejű piacon, az eladás pillanatában érvényes árnak. Harmadik felet érintő kockázatok 3. A Társaság az ügyféltől kapott pénzt átadhatja harmadik fél például köztes bróker, bank, piac, elszámoló ügynök, elszámolóház vagy Cipruson kívüli tőzsdén kívüli partner részére, hogy megőrizze azt a tranzakciót kötő személy részére, vagy hogy abból az ügyféllel kötött párhuzamos tranzakciót biztosítsa.

A jogi és szabályozási rendszernek az ilyen harmadik felekre való alkalmazása Cipruson ettől eltér, és fizetésképtelenség, vagy a harmadik személynek más, ezzel egyenértékű kötelezettségszegése esetén az ügyfél pénzét eltérő módon kell kezelni, mint ha a pénzt egy ciprusi, elkülönített számlán tartották volna.

A Társaság nem vállal felelősséget a jelen záradékban egyetlen harmadik személy tevékenységéért vagy mulasztásáért A harmadik személy, akinek a Társaság a pénzösszeget átadja, tarthatja azt gyűjtőszámlán is, és lehetséges, hogy az ügyfél és a harmadik személy pénze milyen könnyű otthon pénzt keresni nem eurgbr eszköz előrejelzés bináris opciókhoz.

Fizetésképtelenség vagy a harmadik személyhez kapcsolódó más hasonló eljárás esetén a Társaság csak fedezet nélküli követelést adhat ki az ügyfél védelmében, és az ügyfél ki lesz téve annak a veszélynek, hogy a pénzösszeg, amit a Társaság a harmadik személytől megszerez, nem eurgbr eszköz előrejelzés bináris opciókhoz elegendő az érintett számlán lévő követelések kielégítésére.

A Társaság nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget semmilyen ebből eredő veszteségért A Társaság elhelyezheti az ügyfél pénzét olyan letéteményesnél, akinek valamilyen hitelbiztosítéka, zálogjoga vagy beszámítási joga áll fenn a pénzen A bank vagy bróker, amelyeken keresztül a Társaság kereskedik, érdekei ellentétesek lehetnek az ügyfél érdekeivel.

Fizetésképtelenség 4. A Társaság fizetésképtelensége vagy mulasztása esetén az ügyfél hozzájárulása nélkül is lezárhatóak vagy felszámolhatóak a pozíciók Befektetői Kártérítési Alap 5.

A Társaság tagja a befektetési vállalkozások ügyfelei számára létrehozott Befektetői Kártérítési Alapnak, melyet a Ciprusi Köztársaság szabályoz. Egyes ügyfelek jogosultak lehetnek kártérítésre a Befektetői Kártérítési Alaptól a Társaság kötelezettségszegése esetén. A kártérítés összege az egyes jogosult ügyfelek tekintetében nem haladhatja meg a 20, húszezer eurót. További részletekért kérjük, olvassa el a Befektetői Kártérítési Alap című dokumentumot, mely megtalálható a honlapunkon.

Hogyan jött létre a Forex piac?

Technikai kockázatok 6. Az ügyfél, nem pedig a Társaság viseli a kockázatot mindazokért a pénzügyi veszteségekért, melyket a kötelezettségszegés, hibás teljesítés, közbeavatkozás, szétkapcsolás vagy az informatikai, kommunikációs, elektronikus, elektromos vagy más rendszerek hibás működése okoz Amennyiben az ügyfél elektronikus rendszert használ a tranzakciók lebonyolítására, ki lesz téve a kockázatnak, amely a rendszer, beleértve hardveres és szoftveres eszközök, szerverek, kommunikációs vonalak és az internet hibás működéséből adódhat.

Ilyen hibák eredménye lehet, hogy megbízását nem az ügyfél utasításai szerint hajtják verge, vagy egyáltalán nem hajtják végre. A Társaság nem vállal felelősséget ilyen működési hiba esetére Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az en továbbított titkosítatlan információk nem védettek az illetéktelen hozzáféréstől Előfordulhat, hogy az egyszerre folyó nagy számú ügylet miatt az ügyfél nehezen tud kapcsolatot létesíteni telefonon vagy a Társaság rendszereszközein, különösen gyors piac esetén például ha kulcsfontosságú makrogazdasági mutatók szabadulnak fel.

Kereskedelmi Felület 7. Figyelmeztetjük az ügyfelet, hogy amennyiben az elektronikus felületen kereskedik, többek között a következő okok miatt szenvedhet el pénzügyi veszteséget: a Az ügyfél eszközeinek, szoftvereinek vagy a gyenge kapcsolat hibájából. Amint az ügyfél elküldte az utasítást, újabb utasítást adhat a Társaságnak Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az ajánlatok egyetlen megbízható forrása az, ami a szerverek Ajánlati adatbázisában aktuálisan elérhető.

Több megrendelés ugyanazon ügyfélszámláról egy időben legmegbízhatóbb bináris opciók hajtható végre Az ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben egy megbízást már lezárt, az már nem vonható vissza. A Társaság és az ügyfél közötti kommunikáció 8. Az ügyfélnek kell viselnie minden olyan pénzügyi kockázatot, melynek oka, hogy az ügyfél hibásan, vagy egyáltalán nem kapta meg a Társaságtól származó valameny üzenetet Az ügyfél tudomásul veszi, hogy az en keresztül küldött, nem titkosított információk nem védettek az illetéktelen hozzáféréstől A Társaság nem vállal felelősséget, ha illetéktelen harmadik személy fér hozzá információhoz, beleértve az elektronikus levelezési címet, elektronikus kommunikációt és személyes adatokat, vagy hozzáfér az adatokhoz, miközben azok a Társaság és az ügyfél között vannak továbbítva interneten vagy egyéb kommunikációs hálózati eszközön, telefonon vagy más elektronikus módon Teljes mértékben az ügyfélnek kell viselnie annak kockázatát, ha a Társaság online kereskedelmi rendszerének belső levelezési rendszerébe nem érkezik meg az ügyféltől a Társaságnak küldött üzenet.

Vis maior események 9. Vis maior esemény esetén megtörténhet, hogy a Társaságnak nem tud gondoskodni az ügyfél megrendelésének végrehajtásáról vagy nem tudja teljesíteni az pénzt keresni az interneten rewbux kötött megállapodásban foglalt kötelezettségeit.

Ennek eredményeképp az ügyfelet pénzügyi veszteség érheti A Társaság nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely vis maior esemény miatt a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségeinek hibás, megszakadt vagy késedelmes teljesítését okozza.

Rendellenes piaci feltételek Az ügyfél tudomásul veszi, hogy rendellenes piaci körülmények esetén a megrendelés végrehajtásának határideje meghosszabbítható, a megrendelés a meghatározott árakon nem hajtható végre, vagy egyáltalán nem hajtható végre. Deviza Mikor egy pénzügyi eszköz az ügyfélétől eltérő pénznemben kerül forgalomba, az átváltási árfolyamokban beállt bármilyen változás negatív hatással lehet annak értékére, árára és teljesítőképességére, és ezáltal veszteséget okozhat az ügyfélnek.

Általános figyelemfelhívás a eurgbr eszköz előrejelzés bináris opciókhoz pénzügyi eszközök veszélyeire származékos pénzügyi eszközök, mint például az árfolyamkövető befektetések CFD és a bináris opciók CFD-vel és eurgbr eszköz előrejelzés bináris opciókhoz opcióval kereskedni NAGYON SPEKULATÍV ÉS RENDKÍVÜL KOCKÁZATOS és nem ajánlott a nagyközönség minden tagja számára, kizárólag azon befektetőknek, akik: a megértik, és hajlandóak vállalni a gazdasági, jogi és egyéb kockázatokat, b figyelembe véve a személyes körülményeiket, pénzügyi forrásaikat, életstílusukat és kötelezettségeiket képesek viselni akár a teljes befektetésük elvesztését is, 5 c képesek megérteni a CFD-vel és bináris opciókkal való kereskedést, valamint a mögöttes eszközöket és pénzpiacokat A Társaság nem szolgál tanácsadással az ügyfelek részére a CFD-kre, bináris opciókra, mögöttes eszközökre és piacokra vonatkozóan, és nem tesz semmilyen befektetési ajánlatot.

pénzt keres megtakarítás meggazdagodik

A múltbélie adatok nem jelentenek kötöttséget vagy biztonságos előrejelzést a pénzügy instrumentum jövőbeni teljesítményével kapcsolatban Tőkeáttétel A devizatranzakciók és a származékos pénzügyi eszközök kezelése nagyfokú kockázattal jár. A kezdő letét összege relative alacsony lehet a devizapiaci vagy származékos szerződésbeli értékhez képest, tehát a tranzakció tőkeáttételes A viszonylag kicsi piaci mozgás arányosan nagyobb hatást gyakorol az ügyfél letétbe helyezett vagy letétbe helyezendő forrásaira; ezek inkább az ügyfél ellen, mint érdekében dolgoznak.

Lehetséges, hogy az ügyfél teljes egészében veszteséget realizál a kezdő letét összegén, és minden további pénzeszközön is, amelyet a Társaságnál letétbe helyezett.

Ha a megkeresés ellenére a további források bevonása nem történik meg, az a pozícióknak a Társaság által való lezárását eredményezheti, az ebből fakadó veszteséget vagy hiányt pedig teljes mértékben az ügyfélnek kell viselnie Kockázatcsökkentő megbízások és stratégiák Bizonyos megbízások például a stop-loss megbízások, vagy a helyi jogban stop-limit megbízások melyeknek az a célja, hogy bizonyos mértékűre korlátozzák a veszteség mértékét, esetleg nem lesznek megfelelőek az adott piaci feltételek között, és gyakorlatilag lehetetlenné válik az ilyen megbízások végrehajtása például a piaci likviditás miatt.

A kombinációs stratégiák, mint például a különbözeti ügyletek és a straddle ügyletek kombinálása épp olyan kockázatos lehet, mint az egyszerű rövid és hosszú pozíciók. Így a stop-limit illetve stop-loss megbízások nem tudják garantálni a veszteség maximális mértékét A Trailing Stop és az Expert Advisor nem tudják garantálni a veszteség maximális mértékét Kiszámíthatatlanság Néhány származékos pénzügyi eszköz kereskedelme napközben széles tartományokban mozog eurgbr eszköz előrejelzés bináris opciókhoz ármozgásokkal.

Ezért az ügyfélnek gondosan meg kell fontolnia, hogy eurgbr eszköz előrejelzés bináris opciókhoz olyan magas a kockázat, mint a nyereség lehetősége. A származékos pénzügyi eszközök ára a mögöttes eszközök árából ered, melyre a származékos pénzügyi eszköz utal.

  1. KÖZLEMÉNY A KOCKÁZATOKRÓL ÉS FIGYELMEZTETÉS A VESZÉLYEKRE - PDF Ingyenes letöltés
  2. Hogyan lehet pénzt keresni az interneten linkek nélkül
  3. Hogyan lehet bináris opciós kereskedési stratégiát kidolgozni
  4. Hogyan lehet sikerülni a bináris lehetőségekben
  5. Az FxPro szabályzatának Pénzügyi biztonság az ügyfelek alapjaiból Ahogy a fentiekben említettük, ahogy az FxPro az ügyfeleiknek való átláthatóság erős támogatója, az ügyfelek pénzeszközeit nagyobb nemzetközi bankokban tartják, és teljesen elkülönítik a vállalat szavatoló tőkétől.
  6. Bináris opciók a kezdő indításához
  7. Az ActivTrades díjai A cég óta különböző díjakat nyert a kiválóságért.
  8. Craford kereskedelem korlátozott

A származékos pénzügyi eszközök és a kapcsolódó eurgbr eszköz előrejelzés bináris opciókhoz piacok votalitása magas lehet. A származékos pénzügyi eszközök és a mögöttes eszközök ára gyorsan és széles tartományban változhat, és olyan előre nem látható eseményeket vagy körülményekben beálló változásokat tükrözhet, melyeket sem az ügyfél, sem a Társaság nem kontrollálhat.

A származékos pénzügyi eszközök és a mögöttes eszközök árát befolyásolják többek között a változó keresleti és kínálati viszonyok, kormányzati, mezőgazdasági, kereskedelmi programok és politikák, nemzeti és nemzetközi politikai és gazdasági események, és a releváns piacon uralkodó pszichológiai helyzet.

kockázatmentes bináris opciók

Fedezet Az ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy minden, a Társaság által nyújtott információtól függetlenül a származékos pénzügyi eszközök értéke felfelé és lefelé is ingadozhat, és az is valószínűsíthető, hogy a befektetés elértéktelenedik. Ezért ilyen kereskedés esetére fedezeti rendszer van létrehozva, amely általában viszonylag szerény letétet vagy fedezetet jelent az általános szerződési értékhez képest, így a mögöttes piacok relative kis mozgása is aránytalanul nagy hatással lehet az ügyfél kereskedésére.

Ha az alapul szolgáló mögöttes piac mozgása az ügyfél előnyére szolgál, az ügyfél jelentős hasznot realizálhat, azonban egy hasonlóan kicsi, ellentétes irányú piaci mozgás nemcsak a teljes letét gyors elvesztését okozhatja, hanem jelentős további veszteségeket is Likviditás Bizonyos mögöttes eszközök nem válhatnak azonnal likviddé, mivel a mögöttes eszköz iránti kereslet csökken és az ügyfél nem képes információkat szerezni ezek értékéről vagy a kapcsolódó kockázatokról Különbözetre támogatások és bináris opciók ellenállások szerződések CFD A Társaságnál internetes jövedelemhírek kereskedelemre elérhető CFD-k nem szállítható, azonnali ügyletek, melyek lehetőséget adnak a mögöttes eszközben készpénz indexek, határidős indexek, határidős kötvények, határidős árutőzsde, a kőolaj, arany, ezüst spot árai, készletek, devizák vagy bármilyen más eszköz, a Társaság aktuális belátása szerint való változások során profit realizálására.

Így az ügyfél ne kezdjen a CFD-vel való kereskedésbe, hacsak nem hajlandó vállalni akár a teljes befektetett pénzösszeg elvesztését, illetve a további járulékos jutalékokat és költségeket Egy CFD-be való befektetés ugyanazt a kockázatot hordozza, mint egy jövőbeli vagy egy opciós befektetés, és az ügyfélnek tisztában kell lennie ezzel, ahogy ezt fent is írtuk. A CFD-k tranzakciója függő kötelezettséget is jelenthet, és az ügyfélnek tisztában kell lennie az ebből adódó következményekkel, melyeket lejjebb, eurgbr eszköz előrejelzés bináris opciókhoz Függő kötelezettségű befektetési tranzakciók fejezetben írunk le Opciók Opciók vásárlása: az opciók vásárlása kisebb kockázattal jár, mint az opciók eladása, mivel ha a mögöttes eszköz árának mozgása az ügyfél hátrányára van, az ügyfél az opció elévülésével élhet.

A maximális veszteség mértéke a prémiumban van korlátozva, plusz a jutalékok és a tranzakciós díjak. Azonban ha az ügyfél vételi opciót vásárol határidős szerződésre, és később akar élni az opcióval, a jövőben fogja megszerezni azt. Ez teszi ki az ügyfelet kockázatnak, ahogy az leírásra kerül a Jövőben és a Függő eurgbr eszköz előrejelzés bináris opciókhoz befektetési tranzakciók fejezetekben Opciók lehívása: ha az ügyfél lehív egy opciót, ennek a kockázata lényegesen nagyobb, mint az opció vásárlása esetén.

Az ügyfél felelős a fedezetéért, hogy a pozícióját megtarthassa, és a veszteség is magasabb lehet, mint a realizált nyereség. Az opció lehívása esetén az ügyfél elfogadja a jogi kötelezettséget a mögöttes eszköz eladására vagy megvételére, ha az opciót lehívta, bármilyen mértékben mozdul el az ár a lehívási ártól.

  • Lejárati lehetőségek
  • ACTIVTRADES ++ Megbízható felülvizsgálat és teszt | Átverés vagy nem?

Ha az ügyfél már rendelkezik a eurgbr eszköz előrejelzés bináris opciókhoz eszközzel, melynek eladására szerződött fedezett vételi opcióként ismerta kockázat csökkenthető. Ha nem rendelkezik a mögöttes eszközzel fedezetlen vételi opciókockázata korlátlan lehet.

Kizárólag tapasztalt személyeknek javasolt az opciók lehívása, és csakis valamennyi részlet biztosítása és a vonatkozó feltételek és a potenciális kockázat megismerése esetén Tőzsdén kívüli ügyletek a származékos pénzügyi eszközökön belül A Társaság CFD-ket és bináris opciókat kínál tőzsdén kívüli ügyletekre.

Míg néhány tőzsdén kívüli piac nagyon likvid, a tőzsdén kívüli tranzakciók, vagy nem átruházató származékos eszközök nagyobb kockázatot jelenthetnek, mint a tőzsdei eszközökbe való befektetés, mivel ez esetben nincs cserepiac, melyen zárni lehet egy nyitott pozíciót.

Az Olymp Trade a bináris opciós ügynök. Felhasználói vélemények a Verum Option-ról

Lehet, hogy lehetetlen felmérni egy már meglévő pozíció értékét, amely értékét tőzsdén kívüli tranzakcióban szerezte, vagy felmérni a kockázatnak való kitettséget. Az ajánlati árakat és az eladási árakat nem kell jegyezni, és még ha rendelkezésre is állnak, azokat a kereskedők hozzák létre ezeken az eszközökön, így nehéz lehet felismerni, hogy mi a tisztességes ár A CFD-k és bináris opciók adásvételénél a Társaság egy Online Kereskedési Rendszert használ, ami nem tartozik az elismert tőzsdei kereskedés kategóriájába, ugyanis ez nem egy Multilaterális Kereskedelmi Rendszer, és ezáltal nem esik ugyanazon védelem alá.

A fedezeti követelés függ a pénzügyi eszköz mögöttes pénzügyi eszközétől. A letéti követlés lehet rögzített vagy kiszámítható a mögöttes eszköz aktuális árából, és megtalálható a Társaság honlapján Amennyiben az ügyfél határidős vagy CFD ügyletekkel kereskedik, lehetséges, hogy a teljes letétjét elveszti egy pozíció megnyitása és megtartása által.

Ha a piac az ügyfél ellen mozog, az ügyfél további jelentős forrásokat vonhat be rövid időn belül a pozíció megtartásához. Ha az ügyfél ezt az előírt határidőn belül elmulasztja, pozíciója megszüntethető, és teljes mértékben ő felel a keletkező veszteségért. Meg kell jegyezni, hogy a Társaság nem vállal kötelezettséget az ügyfél figyelmeztetésére fedezetletét esetén, ha veszteséges pozícióban van Még ha egy keresni 1 bitcoin naponta nem is fedezett, akkor is kötelezettség keletkezhet későbbi kifizetésekre bizonyos körülmények között a már kifizetett összegen felül, ha az ügyfél belép a szerződésbe A függő kötelezettségű befektetési tranzakciók, melyekkel nem az elismert vagy kijelölt tőzsdei befektések szerint kereskednek, lényegesen nagyobb kockázatot jelentenek az ügyfél számára Biztosítékok Amennyiben az ügyfél biztosítékokat tesz le a Társaság számára, attól függ a kezelésük módja, hogy milyen eurgbr eszköz előrejelzés bináris opciókhoz ügylethez kapcsolódnak, és hol vannak forgalomban.

Lehet jelentős különbség a függő biztosítékok kezelésében attól függően, hogy az ügyfél melyikkel kereskedik az elismert vagy kijelölt befektetési tőzsdén, az adott tőzsdén és a hozzá tartozó elszámolóháznál alkalmazott szabályok vagy a tőzsdén kívüli kereskedés függvényében.

Fő kereskedési feltételek

A letétbe helyezett biztosíték kikerülhet az ügyfél tulajdonjogából, ha az ügyfél részéről a kereskedés megkezdődött. Még ha az ügyfél kereskedése végül nyereséges lesz, akkor is lehetséges, hogy nem kapja vissza ugyanazt a letétet, amit lerakott, és lehetséges, hogy nem készpénzben lesz kifizetve A kereskedés felfüggesztése Bizonyos kereskedelmi körülmények között nehéz vagy lehetetlen lehet a pozíciót felszámolni.

Ez akkor fordulhat elő, ha például gyors az ármozgás, ha az ár olyan mértékben emelkedik vagy esik egy kereskedési szekcióban, hogy szabályai szerint a tőzsdei kereskedést felfüggesztik vagy korlátozzák. Egy stop-loss elhelyezése nem feltétlenül korlátozza az ügyfél tervezett veszteségét, mivel a piaci körülmények akár lehetetlenné is tehetik az ilyen megbízások végrehajtását a megbízásban meghatározott áron.

Gyakran fordul elő slippage olyan időszakban, mikor magasabb a votalitás például új események idejénés a meghatározott áron nem lehet végrehajtani a megbízást, mikor piaci szabályokat alkalmaznak, és úgyszintén, mikor nagy megbízásokat hajtanak végre, ha ott nincs elég érdeklődés a kívánt árszint fenntartására.

Tanácsok és ajánlások A Társaság nem ad érdemi tanácsot az ügyfélnek az adott tranzakciókról, nem nyújt semmilyen formában befektetési tanácsot, és az ügyfél tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások nem foglalnak magukban a CFD vagy bináris opciós befektetésekre, illetve a mögöttes piacokra vonatkozó tanácsokat. Az ügyfél egyedül lép be a tranzakcióba, és saját belátása alapján hoz releváns döntéseket.

hogyan kereshet egy fogyatékos ember pénzt

Ha a Társaságot a tranzakcióba való belépésre kéri, az ügyfél egyidejűleg elismeri, hogy ő volt az egyedüli felelős saját független helyzetértékeléséért és a tranzakcióban rejlő kockázatok mérlegeléséért. Az ügyfél 8 felelőssége, hogy elegendő tudással, piaci kifinomultsággal, szakmai ismerettel és tapasztalattal rendelkezzen ahhoz, hogy önállóan mérlegelni tudja a tranzakcióban rejlő kockázatokat. A Társaság nem vállal garanciát arra, hogy a jelen szerződésben foglalt kereskedelmi termékek megfelelőek-e, és nem vállal semmilyen bizalmi kapcsolatot az ügyféllel A Társaság nem vállal semmilyen kötelezettséget az ügyfél irányába semmilyen jogi, eurgbr eszköz előrejelzés bináris opciókhoz valós opció kötési ár más, a tranzakcióval kapcsolatos tanácsadásra vonatkozóan.

Az ügyfél kérje ki független szakértő tanácsát, ha bármilyen kétsége van a tekintetben, hogy adójogszabályok hatálya alá eshet. Ezennel felhívjuk az ügyfél figyelmét arra, hogy a hatályos adójogszabályok folyamatosan változnak A Társaság jogosult saját belátása szerinti időpontokban az ügyfélnek olyan információkat, ajánlásokat, híreket, piaci kommentárokat vagy egyéb információkat küldeni vagy hírleveleket elhelyezni a weboldalon vagy pedig ajánlani a feliratkozóknak a weboldalon vagy a kereskedelmi felületen keresztülde ez nem tartozik a szolgáltatások közé.

Amennyiben így jár el: a a Társaság nem tartozik felelősséggel az információkért, b a Társaság nem nyújt képviseletet, jótállást vagy garanciát az ilyen eurgbr eszköz előrejelzés bináris opciókhoz pontosságáért, helyességéért és teljességéért, sem a kapcsolódó eurgbr eszköz előrejelzés bináris opciókhoz jogi és adózási jellegű következményeiért c ez az információ kizárólag arra szolgál, hogy bináris opciók mt4 el ügyfelet segítse saját befektetési döntéseinek meghozatalában, de nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy kéretlen pénzügyi promóciónak az ügyfél irányába, d ha a dokumentum korlátozást tartalmaz egy személyre, vagy személyek egy csoportjára vonatkozóan, akikre ez a dokumentum nem vonatkozik, és akiknek nem hozzák a tudomására, az ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a dokumentumot nem adja át az érintett személynek vagy csoportnak e az ügyfél elfogadja, hogy az intézkedést megelőzően a Társaság jogosult hogy saját maga járjon el, és használja az információt, amelyen az alapul.

A Társaság nem nyújt képviseletet az ügyfélnek az átvétel időpontjában, és nem tudja garantálni, hogy ugyanakkor kapja meg ezeket az információkat, mint a többi ügyfél Magától értetődik, hogy a piaci kommentárok, hírek vagy más információk, melyeket a Társaság rendelkezésre bocsát, változhatnak, és bármikor, előzetes értesítés nélkül visszavonhatóak.

Nincs profitgarancia A Társaság nem nyújt garanciát a profitra, sem pedig a veszteségek elkerülésére a pénzügyi eszközökkel való kereskedés során. Az ügyfél nem kapott ilyen garanciákat a Társaságtól vagy annak bármely képviselőjétől. Az ügyfél tudatában van a pénzügyi eszközök kereskedelmével járó kockázatoknak, és pénzügyileg képes az ilyen kockázatokat viselni, és helytállni bármilyen veszteségért.

Olvassa el is