A robotokkal kapcsolatos összes vélemény

Robotok és a mesterséges intelligencia | Concorde blog

Az emberek akkoriban már általában felismerték a gépek jelentőségét és fontosságát, de más-más módon viszonyultak hozzá: egyesek veszélyt láttak a gépekben, míg mások ígéretes lehetőségeket. Napjainkban, a mindenütt jelen lévő technológia korszakában és egy átmeneti szakasz közepén hasonló helyzet alakult ki, ezúttal az okos gépek és eljárások tekintetében. Mi az a robot? A tervezett alkalmazásuk alapján a robotok az ipari, illetve a szolgáltató robotok csoportjába sorolhatók.

Három csoportba sorolhatók: 1.

a robotokkal kapcsolatos összes vélemény

A robotokat eredetileg azért építették, hogy egyszerű munkafeladatokat végezzenek el, ma már azonban a mesterséges intelligencia MI felhasználásával egyre gyakrabban gondolkoznak is. A mesterséges intelligenciának két fajtája van: gyenge és erős. A gyenge mesterséges intelligencia olyan gépekre vonatkozik, amelyeknél az adott dolog megvizsgálását vagy megoldását egy erre a konkrét problémára kifejlesztett szoftver irányítja.

A tudatos szintet nem éri el, lényegében egy behatárolt alkalmazási területen old meg problémákat pl. Ezzel szemben az erős mesterséges intelligencia olyan jövőbeli gépeket jelent, amelyek viselkedése legalább az emberekéhez hasonló ügyességet és rugalmasságot mutat.

A robottervezésben jelenleg az a cél, hogy a robotok megadott mintákat tudjanak követni, és ennek következtében ezek nagymértékben specializáltak. A nem túl távoli jövőben ez meg fog változni, és lesznek olyan robotok, amelyek feladatok széles skáláját el tudják látni, és képesek lesznek arra, hogy utánozzák az embereket vagy hozzájuk hasonlóan cselekedjenek.

Ez a fejlődés részben annak lesz köszönhető, hogy a robotok és a mesterséges intelligencia alkalmazások memóriakapacitása óriási mértékben meg fog növekedni, ezáltal hatalmas mennyiségű adatot lesznek a robotokkal kapcsolatos összes vélemény elérni hova menjen inkább pénzt keresni felhasználni egy sor különböző működési feladat elvégzéséhez.

A jövő mérnökei nem félnek attól, hogy a robotok elveszik a munkájukat

A munkahelyek és az otthonok minden vetületét befolyásolni fogja. A robotikában megvan a lehetőség arra, hogy átalakítsa életünket és munkafolyamatainkat, javítsa a hatékonyságot és a biztonságot, magasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtson, és munkahelyeket teremtsen. A hatása idővel egyre növekedni fog, és egyre intenzívebb lesz a robotok és emberek közötti interakció is.

A szolgáltatási robotika az utóbbi időben figyelemre méltó fejlődést ért el az orvoslás és a gyógyászati eszközök területén, és nincs messze attól, hogy még magasabb szintű autonómia és rendszer-összetettség alakuljon ki, és még inkább emberközpontú alkalmazások jelenjenek meg. Ma, a mindenütt jelen lévő hálózatok világában az emberek egymás közötti ember-ember és a gépekkel robotokkal is folytatott ember-gép kommunikációja mellett megjelenik a gépek egymás közötti gép-gép kommunikációja is.

A dolgok internetének most zajló forradalma során a mindennapi élet sok területén egyre inkább el fognak terjedni a robotok, és ezáltal a dolgok internete által támogatott robotikai alkalmazások a valóság szerves részét képezik majd.

A robotika előrehaladása a jövőben robotpartnerek, -asszisztensek, háztartási, egészségügyi, építkezési, háziállat- tele-jelenléti és játékrobotok kifejlesztéséhez fog vezetni. Ezek a robot alkalmazások emberi és állati viselkedésformákat fognak utánozni, a dolgok internete és a mindenütt jelen levő alkalmazások pedig képessé teszik őket a robotokkal kapcsolatos összes vélemény egymással való kommunikációra.

Mindezek a mennyiségi változások olyan minőségi változásokat is maguk után a robotokkal kapcsolatos összes vélemény majd, amelyeket a kérdés összetettsége miatt szinte lehetetlen megjósolni. Nagy sebességű számítógépes rendszereket már eddig is alkalmaztak gyorsabb, megbízhatóbb, precízebb döntéshozatalra és cselekvésre, ugyanakkor a gyors fejlődés fenyegetéseket és kockázatokat is előidézhet, hasonlóan ahhoz, mint amikor rendkívüli tőzsdei árváltozásokat okoz a nagy gyakoriságú elektronikus kereskedelem.

Csökkenthető-e a munkavégzéssel kapcsolatos sérülések kockázata robotokkal?

Talán túl gyorsan halad a fejlődés? Vajon a mindenütt jelen levő és egyéb rendszerek egyre gyorsuló technológiai fejlődése jelenthet-e nagyobb kockázatot a gazdaság és a társadalom számára? Robotika és a munka jövője A munka jövőjét illetően fontos mérlegelni, hogy a robotok milyen mértékben tudják helyettesíteni, illetve kiegészíteni és jobbá tenni az emberi munkát. Egy olyan jövő jelentené a legkisebb kihívást a társadalom számára, ahol a robotokat továbbra is leginkább a kiegészítő szerep betöltésére fejlesztenék, mert az embereknek nem kellene robotokkal és automatákkal versengeniük, és a hagyományos szerepek nagyrészt megmaradnának.

A gazdasági és termelékenységi szempont miatt azonban valószínűleg inkább a helyettesítésé a jövő, ahol az egyének és csoportok munkahelyeit átveszi a robotika és az automatizáció. Összességében kevesebb munkaerőre lesz szükség a rutinszerű vagy az olyan munkák elvégzéséhez, ahol egyértelműen meghatározhatók az elvégzendő feladatok, mert ezeket ipari és szolgáltató robotok fogják átvenni.

A műszaki változás eredményeként a magasan képzett munkaerő iránt növekszik, a hagyományosan rutinszerű kognitív és kétkezi feladatokat végző munkások iránt csökken majd a relatív kereslet. A kiegészítő és helyettesítő szereppel kapcsolatos dilemma, valamint a munkahelyek megtartása és a technológiai fejlődés okozta munkanélküliség kihívást jelent a döntéshozók, a vállalkozások és általában a civil társadalom számára.

A robotika munkaerőpiacra, gazdaságra és társadalomra gyakorolt, tágabban értelmezett hatása nehéz társadalmi és politikai kérdéseket vet fel.

Mindeddig meglehetősen passzívnak bizonyult az a vita, amelyet az intelligens gépekről, valamint a robotika, és a mindenütt jelen lévő technológia társadalomra, gazdaságra és foglalkoztatásra gyakorolt hatásáról folytattak, és kevés jól összeszedett elképzelést fejtettek ki azzal kapcsolatban, hogy meddig is fejlődhet egy robotizált és automatizált társadalom.

A technológiai fejlődés okozta munkanélküliségtől való félelem legalább olyan régi időkre nyúlik vissza, mint amikor az ipari forradalomban megjelenő új technológia következtében a munkahelyeik elvesztése miatt tiltakoztak a Mindeddig tévesnek bizonyultak viszont azok a félelmek, miszerint az emberi munkaerő jelentős részben helyettesíthető lenne új technológiákkal, ami tartós strukturális munkanélküliséghez vezetne, és sok közgazdász szerint ez szinte elképzelhetetlen.

Ami azt illeti, a műszaki fejlődés eddig általában, legalábbis hosszabb távon a jólét növekedését és a munkahelyek számának növekedését eredményezte, az új technológiát és a tudományos felfedezéseket pedig többnyire nagyon pozitívan értékelték. A robotika és a mesterséges intelligencia új korszaka viszont korábban nem tapasztalt mértékű változást hozhat, és az ebben az esetben bekövetkező, a foglalkoztatásra, a munkahelyek megszűnésére és a gazdaságra gyakorolt lehetséges hatással eddig nagyon a robotokkal kapcsolatos összes vélemény foglalkoztak.

A hagyományos elveket valló közgazdászok közül sokan úgy gondolják, hogy hosszabb távon a piaci mechanizmusok ismét képesek lesznek egyensúlyt teremteni. Kérdés, hogy valóban mindig ez fog-e bekövetkezni.

a robotokkal kapcsolatos összes vélemény

A robotika munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi következményei A fentiek értelmében a robotikai innovációk elterjedése jelentős következményekkel jár a munka jövőjére nézve. Robotok bevonásával a magas munkaerőköltséggel bíró országokban is fenntartható a magas szintű ipari termelés.

A robotok olyan termelő tevékenységek és feladatok elvégzésére is alkalmasak, amelyekre emberek nem képesek, mint pl. Tekintettel a jelenlegi idősödő népességre, a robotok megoldást jelentenek a kétkezi munka csökkenő elérhetőségére és növekvő költségére. A munkahelyi biztonság és egészségvédelem szempontjából a robotika elterjedése egyszerre jelent lehetőségeket és kihívásokat.

A robotika szélesebb körű használatából eredő legjelentősebb munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi előnyöket az egészségre ártalmas vagy veszélyes környezetben végzendő emberi munka kiváltása jelenti.

Robotizáció: remények és félelmek

A világűrben, a védelmi, biztonsági ágazatban vagy az atomiparban, de a logisztikában, a karbantartás és a felügyelet területén is különösen hasznosak az önálló működésre képes robotok, mert az emberek helyett elvégzik a piszkos, unalmas vagy veszélyes munkákat, ezáltal megvédik az embereket a veszélyes anyagoknak és környezetnek való kitettségtől, így csökkentik a fizikai, ergonómiai és pszichoszociális kockázatokat. Robotokat már ma is használnak ismétlődő és monoton feladatok elvégzésére, radioaktív anyagok kezelésében, vagy robbanásveszélyes légkörben végzett munkáknál.

A jövőben sok más, fokozottan ismétlődő, veszélyes vagy kellemetlen feladatot fognak robotok ellátni egy sor iparágban, például a mezőgazdaságban, az építőiparban, az áruszállításban, az egészségügyben, a tűzoltás vagy a takarító szolgáltatások terén.

a robotokkal kapcsolatos összes vélemény

A fejlődés ellenére bizonyos területeken az emberek még sokáig jobb készségekkel fognak rendelkezni, mint a gépek, és a kérdés az, hogyan érhető el az emberek és a robotok képességeinek legjobb kombinációja. A a robotokkal kapcsolatos összes vélemény előnyei közé tartozik a precízen elvégzendő és ismétlődő nehéz fizikai munka, az emberek pedig jobbak a kreativitást, döntéshozatalt, rugalmasságot és alkalmazkodóképességet igénylő feladatokban. Egyes európai országokban a robotika a nemzeti programok részét képezi, és törekszenek arra, hogy támogassák a robotok és a gépkezelők közötti biztonságos és rugalmas együttműködést.

A jövőben sokoldalúbb lesz a robotok és emberek közötti együttműködés, a robotok egyre önállóbbak lesznek, az ember-robot együttműködés pedig teljesen új formákban jelenik majd meg. Felül kell vizsgálni a jelenlegi, az együttműködő robotokkal történő munkavégzésre vonatkozó, a munkavégzés során jelentkező kockázatokkal szemben a dolgozókat védő megközelítéseket és műszaki előírásokat. Vannak még más munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi kihívások az autonóm robotok és a szolgáltatási robotika jövőbeni előretörésével kapcsolatban, amelyekkel foglalkozni kell: A robotika fontos szerepet játszik az egészségügyi innovációkban és az idősek többek között az idősebb visszajelzési jelek a bináris opciókhoz gondozásában.

A robotika technológiája szorosan kapcsolódik a protézisek és a robotokkal kapcsolatos összes vélemény implantátumok technológiájához, és ez a két terület nagymértékben támaszkodik az idegkutatás és az informatika eredményeire. A legújabb fejlesztések közé tartoznak az agy-számítógép interfészek BCIaz idegrendszerhez kapcsolódó protézisek, a mesterséges látás, az ikt-implantátumok, vagy akár a neuro-chipek ezek még korai szakaszban vannak. Megjegyzés: IKT -implantátum alatt olyan információs és kommunikációs eszközöket értünk, amelyek az emberi testbe ültetve működnek.

Ezek és más hasonló robotikai fejlesztések teszik lehetővé a humánfejlesztési technológiákat, amelyek nemcsak a fogyatékossággal élőknek segítenek, hanem az egészséges emberek képességeinek a javítását is szolgálják. A humánfejlesztési technológiák bevezetése új követelményeket támaszt az egészségvédelmi és biztonsági irányítással szemben a felmerülő kockázatok nyomon követése tekintetében, a robotokkal kapcsolatos összes vélemény új jogi és etikai kérdéseket is felvet.

Az emberek nagy többségének nincs tapasztalata a robotokkal való együttműködés terén, de ez változni fog azáltal, hogy a munkahelyeken egyre nagyobb mértékű a gép és ember közötti együttműködés.

A robotok megtéveszthetik az embereket?

A gép és gép közötti kommunikáció közvetett hatásai még nem ismertek széles körben, azonban jelentősek lehetnek.

Az autonóm robotokkal kapcsolatos ergonómiai és logisztikai feltételek új tesztelési és kísérleti eljárásokat igényelnek az iparban és a szolgáltatási ágazatban, és személyre szabott képzési programokat kell biztosítani az olyan munkavállalók számára, akik e robotok programozását, működtetését, karbantartását fogják végezni, illetve egy munkahelyen fognak dolgozni velük.

Még nem ismeretes, hogy a robotika milyen hatást gyakorol a munkavállalók és vezetők motivációjára és jólétére. A a robotokkal kapcsolatos összes vélemény és egészségvédelem terén nagyobb figyelmet kell fordítani a robotikával kapcsolatos pszichoszociális tényezőkre.

Mivel az alkalmazási területek fejlettsége eltérő, a biztonság és a kockázatkezelés tekintetében nem lehet egységes iránymutatást adni.

Egyes alkalmazások esetében professzionálisan kezelik a védelmi és a biztonsági kérdéseket, de előfordulhat, hogy bizonyos robotikai alkalmazások kevésbé biztonságosak.

Több elemzésre van szükség az autonóm robotika kockázatos és veszélyes tevékenységeinek azonosításához, különösen az agrár- és az élelmiszeripar, a gondozási szolgáltatások, a háztartási szolgáltatások, a gyártási üzletágak, a szakmai szolgáltatások és a szállítás terén.

Mivel a szakmai szolgáltató robotok viszonylag új területet alkotnak, még nem tisztázott a közterületen bekövetkező balesetekkel kapcsolatos jogi felelősség kérdése. A technológia bevezetése előtt a felelősséggel kapcsolatos ahol azonnal pénzt kereshet vonatkozásában több jogi elemzést kell elvégezni.

a robotokkal kapcsolatos összes vélemény

Ennélfogva tematikusan ki kell dolgozni az autonóm ipari és szolgáltató robotokra vonatkozó biztonsági keretet. A kevésbé intelligens rendszerekre pl. Záró megjegyzések A történelem megmutatta, hogy az új technológiák nem csupán új előnyöket és lehetőségeket jelentenek, hanem új költségek és újszerű fenyegetések megjelenésével is járnak. Általános az egyetértés abban, hogy a változások tempója fokozódik, és a jövő egyre gyorsabb ütemben válik kiismerhetetlenné a számunkra, különösen a robotika és a mesterséges intelligencia területén, ahol szinte minden héten új találmányok és innovációk születnek.

A fejlődés pozitív hozadékai között említhető a jobb egészségi állapot, a kényelem, a termelékenység, a biztonság, az egyének és szervezetek számára elérhető hasznos adatok, információ és tudás mennyiségi növekedése.

A munka jövője: a robottechnika

Potenciálisan negatív hatások lehetnek a magánéletet és az adatvédelmet érintő kihívások, a túlzott elvárások és a technológia bonyolultabbá válása. A következő területeken van szükség fokozott európai együttműködésre: 1 A robotikára vonatkozó biztonsági előírások előíráscsomagok, a biztonságos működést legjobb indikátorok a bináris opciós videókhoz normák és bevált gyakorlatok2 a robotikai ergonómiára vonatkozó tervezési iránymutatás, 3 a robotika biztonsági és egészségügyi alkalmazásainak javítására irányuló módszerek, 4 jóváhagyási és ellenőrzési technikák olyan módszerek, amelyekkel ellenőrizhető,hogy az előírásokat a robotokkal kapcsolatos összes vélemény az iránymutatásokat megfelelően alkalmazták5 felhasználók által gyűjtött tapasztalatok és a robotikával kapcsolatos viselkedés, 6 képzési modellek robotokkal dolgozó munkavállalók számára, 7 az a robotokkal kapcsolatos összes vélemény különösen az autonóm és a szolgáltató különösen a gondozó és jóléti robotika területére vonatkozó szabályozás bevált gyakorlatai, és 8 olyan technológiai lehetőségek, amelyekkel biztonságos rendszereket lehet létrehozni a robotika lehetséges kockázatainak megszüntetése vagy csökkentése által.

Jari Kaivo-oja készített, egyúttal felhasználja az ügynökség fókuszpontokból álló hálózatának

Olvassa el is